Why abs, when you can have kebabs?

Uppdragsbeskrivning

Den visuella identiteten levererade inte i linje med företagets ambitioner och produktens kvalitet. Vi behövde definiera varumärket och med det som grund skapa en tydligare och mer distinkt förpackningsdesign för att särskilja sig i frysdisken. Allt detta skulle genomföras utan att tappa försäljning.

Uppdraget - genomförande

Initialt genomfördes en workshop med kunden, där vi analyserade varumärkets egenskaper, vad som särskiljer det och vad som motiverar konsumenten. Utifrån denna analys definierades varumärket och en varumärkesessens formulerades. Med denna som grund skapades en kommunikationsplattform att utgå ifrån vid extern kommunikation mot marknaden, samt även en uppdaterad design för förpackningarna.

Det övergripande uppdraget genomfördes i följande steg:

 1. Informationsinhämtning/analys.
 2. Utveckling av varumärkesessens
 3. Formulering av kommunikationsplattform
 4. Visuell identitet
 5. Förpackningsdesign

Resultatet

Varumärkets grund är att Västerås Kebab skapar en enkel och naturlig bas i måltiden, som gör vardagen okomplicerad. Utifrån detta skapades kommunikationskonceptet som bygger på att Västerås Kebab gör att konsumenten kan få riktig kebab - när som helst. Med andra ord - Smakfull vardagsmat!

Västerås Kebab är nu den bäst säljande produkten i sin kategori i livsmedelshandelns frysdiskar. Efter introduktionen av den nya designen har försäljningen ökat markant.

 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Lära för livet

  Filmproduktion för Mälardalens Högskola

 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.