Steplock steppar upp – med ny grafisk profil

När ska man ändra/göra om en grafisk profil?

Det finns många anledningar – några tydliga är: När en befintlig grafisk profil inte längre stödjer produkterna eller tjänsterna som erbjuds. En sammanslagning eller annat väsentligt händer som påverkar bolagsstrukturen. När företaget tar en ny position på marknaden och detta inte längre signaleras på ett rättvist sätt. Om en grafisk profil är komplicerad och försvårar arbetet att upprätthålla ett konsekvent intryck.

Tillsammans med Step tog vi fram en sammanhållen grafisk profil som återspeglar och kommunicerar det Steplock vill stå för. Vi gjorde ett avstamp i den befintliga grafiska profilen och anpassade den efter det varumärkesarbete som redan löper parallellt. Identiteten sammanställs i en manual som Step eller externa partners enkelt kan använda för att ta fram nytt kommunikations- och marknadsmaterial.

Step by step

Ett företags visuella identitet består av flera objekt som alla bidrar till hur företaget uppfattas. Exempel på objekt är: logotyp, färger, webb-typsnitt, symboler/ikoner och andra grafiska element. Den grafiska profilmanualen fungerar som en guide i skapandet av marknadsmaterial oavsett media eller byrå, allt för att bibehålla kvalitén på det som produceras samt stärka varumärket genom igenkänning. Den innehåller riktlinjer som är lätta att förstå sig på och täcker de vanligast förekommande tillämpningarna. Manualen innehåller beskrivande text som förklarar känslan och tankarna som ligger till grund för identiteten och även prov på hur den ska och inte ska användas.
Ramverk och för användning av färger och logotyp
Lager av kommunikation med definierat utseende och innehåll. Hela vägen genom annonsering och katalog till förpackningsdesign.

Ikoner för olika klasser och fördelar

Inte bara grafisk profil

I skrivande stund håller vi för fullt på med design och utveckling av Steplocks nya webbplats. Den har inte bara snyggats till rent visuellt utan även fått en ordentlig UX-genomgång med nya smarta funktioner som följd. Lansering inom kort! 

Vill du snacka grafisk profil? Hör av dig till oss!

 

 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Lära för livet

  Filmproduktion för Mälardalens Högskola

 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.