Logistik i kubik

Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

Under 2016 kom M4 gruppen till Navii och ville ha hjälp med att ta ett helhetsgrepp om deras kommunikation. Förutom ett omfattande varumärkesarbete och en uppdaterad grafisk profil innefattade detta även en renovering av deras dåvarande webbsida.

M4 gruppen är en av Mellansveriges främsta leverantör av logistik-  transport- och maskintjänster. Webbsidan är ett viktigt medel för M4 att kunna kommunicera inte bara med potentiella kunder men också med deras förare och andra anslutna företag och intressenter. Deras webbsida behövde alltså svara till flera olika målgrupper med olika behov. Den dåvarande hemsidan var svårnavigerad och svårarbetad och var i behov av en uppdatering för att kunna leva upp till kraven.

Efter workshops och intervjuer för att undersöka för att bena ut målgrupper och deras behov arbetade vi fram en webbdesign som dels tog avstamp i den uppdaterade visuella identiteten men som även tog stor hänsyn till att sidan skulle vara användarvänlig, lättnavigerad och enkel att förstå med rätt information på rätt plats. Det fanns även ett stort behov av M4 själva på ett enkelt sätt kan lägga till, ta bort och uppdatera innehåll.

m4 gruppen har, som många andra av våra kunder, en uppsjö av målgrupper. Från sommarstugareägare, samfälligheter och bostadsrättsföreningar till livsmedelskoncerner och kommuner. Projektet har ställt stora krav på tuffa beslut kring vilka målgruppen som hemsidan skall tillgodose. De stora kunderna utgör den övervägande delan av affärerna men dessa kunder är etablerade eller närmas genom andra kanaler.

"En enskild sida som försöker tillgodose alla målgrupper kommer inte att tillgodose någon av dem"

Hemsidan kan då istället ha ett starkt fokus mot de mindre målgrupperna: privatpersoner och föreningar. Istället för en startsida som försöker vara alla tillags så ges direkt och tydlig information till en målgrupp medan tydliga ingångar till information ges till övriga.

 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.