Probably…

I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

Layout och redesign av Carlsbergs personaltidning

Sedan 2015 har vi gjort layouten för Carlsberg Sveriges personaltidning. Redaktionen består av delar av Carlsberg Sveriges kommunikationsavdelning. Tidningen Carlsbergare, som tidigare hette Zoom, ges ut 3–4 gånger per år och innehåller allt från produktnyheter och reportage från olika delar av verksamheten, till nyanställningar och information om exempelvis Carlsbergs prioriterade initiativ.

Carlsberg tog fram en ny visuell identitet i början på 2017. Detta föranledde den re-design vi gjort under 2018. Redan 2017 började vi uppdatera den grafiska formen i tidningen, små förändringar för att inkludera deras nya färger och typsnitt. Omslaget tilläts ta mer utrymme och gjordes renare då onödiga element skalades bort.

Idag är omvandlingen komplett. Carlsbergs ikoniska humleblad används återkommande. Bland annat på omslaget, som ett diskret grafiskt element som skapar igenkänning från ett nummer till nästa. Men även i tidningen som en dekorativ färgklick. Med rubrikerna skapas en kontrast mellan det vassa och det rundare. Det ger möjlighet att betona och skapa dynamik i rubrikerna.