Skräddarsydd design

Mälarvillan producerar bostäder i framförallt Västmanland, Södermanland och Uppsala. Deras kunder består av främst privatpersoner men även företag och markägare anlitar Mälarvillan.

Uppdragsbeskrivning

Inför början på vårt samarbete hade Mälarvillan genomfört ett varumärkesarbete tillsammans med en annan extern konsult. Vi fick möjligheten att utifrån det arbetet ta fram en grafisk profil. Därefter genomfördes en mängd grafiska produktioner för att ersätta marknadsmaterialet med material i den nya profilen. Uppdraget bestod av grafisk produktion, copy writing, webbutveckling och kommunikationsstrategi.

Genomförande

En av Mälarvillans stora kommunikativa utmaningar var att förmedla att de inte säljer kataloghus som ser likadana ut. Istället var deras starkaste konkurrensfördel att husen anpassas efter tomtens förutsättningar, kundens behov och kundens smak. Detta var ett budskap som återkom i all produktion som vi producerade.

Under denna period tog vi fram ett flertal säljenheter, exempelvis inspirationskataloger, broschyrer, annonser, tavlor och affischer. Vi producerade även material till mässor såsom mässmontrar, rollups, beachflaggor och liknande.

I samband med varumärkesskiftet designade vi en ny webbplats åt Mälarvillan från grunden. Den tidigare webbplatsen var spretig, otydlig och svår att hålla uppdaterad. Den enkla innehållsstruktur vi arbetade fram bygger på en tydlig kundresa. Designen följer samma resa.

Designen har tagit sin utgång i den grafiska profil som tagits fram. Färgblock varvas med tydliga bilder på människor, material och hus. Designen är gjord utifrån ett tydligt UX-perspektiv där färger, formulär och knappar har diskuterats och reviderats innan slutligt förslag låg till grund för utvecklingen.

Designen är modulär och går att utveckla vidare vid förändring i behov eller innehåll. Vi har tagit inspiration från användarbeteendet att scrolla igenom en sida uppifrån och ner när vi söker inspiration.

 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.