Lära för livet

Idag går utvecklingen snabbt framåt och för att företagen ska hinna med krävs det att de håller sig uppdaterade på vilka möjligheter som finns. För att hålla sig relevant på marknaden krävs det att man kompetensutvecklar och vidareutbildar sig där det behövs. Mälardalens Högskola, som jobbar tätt med stora företag, förstår vikten av att de anställda fortsätter att kompetensutvecklas och på så sätt kan bidra med större kunskap till företagen. Detta för att företagen, men även den anställda ska kunna vara relevanta inför framtidens krav.

Utmaningen
MDH önskade att detta skulle kommuniceras i en film vilket vi tillsammans med dem producerade.

För att attrahera företag och anställda till att kompetensutveckla sig hos MDH behövde vi visa för målgruppen vad MDH har att erbjuda inom detta. Vi gjorde detta på ett sätt där vi inte behövde rabbla upp exakta detaljer eller information om varje kurs utan vi ville hellre visa tyngden i det som MDH har att erbjuda.

MDH är världsledande inom viss forskning och har framstående professorer inom områden som energi, mjukvaruutveckling, produktutveckling och AI. Detta ville vi att målgruppen skulle få veta. De ska känna att det är värdefullt att kompetensutvecklas inom dessa områden på MDH.

Filmen skulle vara inspirerande men med tydlig kvalitet hos avsändaren. Tittaren skulle känna att MDH är engagerade i sitt erbjudande och faktiskt är med, på en eller annan nivå, och utvecklar företagen runt om i världen.

 

Utförande
I ett tomt rum byggde vi upp små platser som illustrerade de akademiska områdena som vi ville framhäva. Vi använde rekvisita som MDH själva har utvecklat och producerat. Huvudpersonen i filmen är en narrator som promenerar igenom dessa platser och kommunicerar information som är viktig för målgruppen. Man får en uppfattning om att utvecklingen inom varje ämne hela tiden pågår vid sidan av narratorn vilket ger en subtil koppling till att man lär sig genom livet.

I och med att det vanligtvis inte finns ett lika stort krav på att utbilda sig vidare när man väl är i arbetslivet så var det viktigt att vi hittade ett sätt att skapa ett genuint intresse till att vilja utbilda sig mer. Det ska verka spännande att studera vid MDH och det ska vara enkelt att göra det. Personen som går utbildningen ska inte behöva anpassa hela sitt liv utan de ska kunna balansera jobbet, privatlivet och utbildningen på det sätt som passar bäst. Att MDH kan leverera detta var viktigt att kommunicera vilket vi gjorde genom narratorn.

Filmen kan ni kolla på här:Är du intresserad av att göra film? Hör av dig till oss!

 

 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.