Jag ska bli högskolestudent

Mälardalens högskola är ett modernt lärosäte med campus i Eskilstuna och Västerås. Totalt har de ca 950 anställda och 15 000 studenter. Årligen genomförs en stor reklamkampanj på våren, samt i mindre skala på hösten. Syftet är att locka studenter att söka till högskolan.

Med utgångspunkt i det varumärkes- och positionsarbete vi genomfört tidigare under våren 2016 arbetade vi fram en kommunikationsplattform för kampanjen. Genom kommunikationsplattformen ville vi i syntetiserad form visa att framtiden blir säkrare med en utbildning i ryggen. Oavsett vilken utbildning man väljer så påverkas framtiden till det positiva. Inte bara genom att du får ett jobb efter examen. Hela din karriär, personlighet och livssituation i stort kommer att påverkas. Vi vill förmedla att du som investerar i utbildning från MDH för att höja din framtida livskvalitet gör en säker investering.

Kommunikationsplattformen ”Jag ska bli” användes för kampanjens samtliga delar. Den innehåller ett budskap om ambition och envishet. Man har bestämt sig och strävar mot nya tydliga mål, man ska bli. Det är riktat direkt till en målgrupp av unga vuxna som tagit en mer bestämd riktning, som verkligen vill studera och kommer ta sig hela vägen i mål. Dessutom ger det ett löfte om MDH:s tilltro och respekt till den enskilda individens förmåga – både idag och i framtiden.

Plattformen ger möjligheten att visa på valmöjligheterna och bredden av utbudet, samtidigt som vi kan bli specifika och prata om ett enskilt program eller specifik forskning likväl som samproduktion och övriga verksamhetsområden. Vi kan också förmedla att en viktig del av tiden på MDH (förutom själva utbildningen) är stegen mot självförverkligande och att här kan man skapa förutsättningar för ett liv med kvalitet.

Kampanjdelar

Som bärare av kommunikationsplattformen valde vi att i första hand arbeta med enskilda studenter för att visa på ambition, drivkraft och beslutsamhet. Detta har skett i olika budskapsnivåer anpassade för respektive kanal.

 • Nivå 1 – Annonsering som väcker intresse: Reklamkampanj utomhus, digitalt samt rörligt.
 • Nivå 2 – Innehåll som berättar en fördjupad historia: Foto-inlägg för sociala medier, rörligt innehåll för sociala medier och webb.
 • Nivå 3 – Informationsmaterial som vägleder och bekräftar: Foldrar, rollups.

 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Lära för livet

  Filmproduktion för Mälardalens Högskola

 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.