Hur många logotyper kan du återge från minnet?

Vad händer om man frågar 150 amerikaner att rita 10 välkända logotyper från minnet? Den frågan ställde sig Signs.com och 80 timmar senare hade de resultatet framför sig. Det visade sig vara väldigt intressant utifrån flera perspektiv. 

Till exempel lyckades yngre personer att mer exakt återge logotyper än äldre människor. 70% av deltagarna överskattade noggrannheten i sina försök. Den genomsnittliga noggrannheten hos teckningarna bedömdes av deltagarna var 5,3 av 10, medan genomsnittliga betyget på samma teckningar av domarna var 3,8.

Nedan kan du klicka igenom de olika logotyperna som utvärderades och se vilka som var sämst respektive bäst.
 


Läs mer på signs.com