Hela kretsloppet

El-Kretsen är Sveriges största och  nationellt godkända insamlingssystem för elskrot. Arbetet bedrivs utan vinstintresse och företagets huvudsyfte är att skapa effektiva system och miljönytta för att uppfylla deras kunders producentansvar för alla elprodukter de sätter på marknaden.

Genom research, analyser och ett tätt samarbete med producenter, landets kommuner och återvinningsföretag har El-Kretsen skapat ett återvinningssystem i världsklass där så mycket som möjligt återanvänds, återvinns eller tas om hand för att minimera miljöpåverkan.

Uppdraget bestod i att ta fram ramarna för El-Kretsens kommunikation, både strategiskt och grafiskt. Dessutom skulle vi ta fram en webbplats som går i linje med El-Kretsens verksamhet.

Varumärkesidentitet och kommunikationsplattform

El-Kretsen hade påbörjat ett varumärkesarbete innan de kontaktade oss för samarbete. Vi tog avstamp i det när vi sammanfattade El-Kretsens varumärke och kommunikation i en brandbook. Dessutom utförde vi desktopundersökningar och ett antal intervjuer med anställda på El-Kretsen och några nära underleverantörer.

El-Kretsens målgrupper består till största delen av professionella personer med god kännedom om den komplexa bransch och de regelverk som El-Kretsen förhåller sig till.

Huvudbudskapet som togs fram var ”Det ska vara lätt att ta ansvar för miljön”. I all kommunikation ska El-Kretsen sträva efter att kommunicera att de är en partner som arbetar smart, tryggt och effektivt.

Visuell identitet

El-Kretsens logotyp fick, på önskemål från kund, behålla sin ursprungliga form – färgskalan justerades från en klarblå till en ljusare blå och från en svart till en mörkgrå nyans. Den subtila förändringen ger ett mjukare och mer modernt intryck utan att logotypen behövde uppdateras på containrar och liknande.

Logotypen kompletterades även med en logotyp med byline. Bylinen är handskriven men tydlig för att förmedla både mänsklighet och professionalism. Något som gjordes med särskild hänsyn till den genomgående professionella målgruppen.

Färger och designelement

El-Kretsens primära färgskala går från teknik till miljö, från blått till grönt. På samma sätt som El-Kretsens verksamhet. Färgskalan syftar till att stärka bilden av att El-Kretsen omvandlar tekniken (elskrotet) till något miljömässigt riktigt. De klara färgerna syftar till att skapa associationer om att El-Kretsen är något rent, ordnat och effektivt.

För att illustrera El-Kretsens verksamhet och skapa igenkänning i El-Kretsens grafiska enheter togs ett designelement fram. Designelementet representerar växelverkan mellan rörelsen och kretsloppet. Designelementet används i huvudsak med en gradient från grönt till blått eller som alternativ med opacitet mot någon av El-Kretsens färger.

Bildmanér

En kommunikativ utgångspunkt för El-Kretsen är att ta position som kunskapsbank inom ämnet elektronikåtervinning. I linje med detta arbetade vi fram en tydlig ikonografi för att enklare kunna presentera flöden och fakta.

Frilagda fotografier multiplicerade mot färgplatta används i dekorativt syfte, exempelvis på startsidan på webben, i presentationer och trycksaker. Fotografier på människor i miljö används i mer dokumentärt syfte för att synliggöra det manuella arbete som sker genom hela återvinningskedjan. I tredje hand har mer konstnärligt tagna fotografier på elskrot använts som dekoration. Samtliga bilder är väldigt ljusa med starka kontraster för att skapa associationer till något positivt och hoppfullt. Samtidigt är motiven på bilderna en stark kontrast till det i övrigt rena formspråket – detta för att göra designen mer intressant.

 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.