Från jobb till framtid

Mälardalens högskola är ett modernt lärosäte med campus i Eskilstuna och Västerås. Totalt har de ca 950 anställda och 15 000 studenter. Sedan 2011 har kommunikationen mynnat ur varumärkespositionen ”Utbildning som leder till jobb”. Under 2016 var det dags att förnya och utveckla varumärket ytterligare.

Vårt arbete tog avstamp i tidigare varumärkesstrategiska dokument, den nya utbildnings- och forskningsstrategin samt de marknadsundersökningar som gjorts som uppföljning på tidigare års studentrekrytering.

Analys av marknadsundersökningar

Med utgångspunkt i den senaste marknadsundersökningen kunde vi dra slutsatser om målgrupperna befintliga studenter och presumtiva studenters uppfattning om MDHs varumärke men också om vilka konkurrensfördelar som är viktiga för målgruppen. Vi såg en diskrepans mellan hur MDH uppfattades och vad som ansågs viktigt av målgruppen. Dessa parametrar var vår huvudsakliga utgångspunkt.

Även skillnaderna mellan de som redan studerar på MDH och de presumtiva studenterna såg vi som extra viktiga.

Resultatet presenterades inför en mindre grupp utvalda representanter från ledningen av de olika verksamhetsgrenarna. Några av våra slutsatser utmanades och vi tog med oss insikterna från diskussionsgruppen in i nästa fas.

Varumärkesposition och förflyttning

Position i denna bemärkelse är ett mentalt utrymme hos målgruppen och intressenterna. Det är ett sätt att beskriva hur varumärket uppfattas. Om uppfattningen av ett varumärke skiljer sig från den önskvärda positionen krävs en förflyttning.

Den tidigare varumärkespositionen som MDH arbetat med kallades ”Utbildning som leder till jobb”. Kunden upplevde att den var svår att applicera på andra delar av verksamheten än studentrekryteringen och grundutbildningen. Dessutom är det en position som delas av de flesta lärosäten. De flesta utbildningar på högskolenivå leder till jobb.

Vi valde därför att fokusera på de, för MDH, positiva skillnaderna jämfört med konkurrerande lärosäten för att hitta en position som MDH kan vara mer ensam om. Utgångspunkten var att vidareutveckla den befintliga positionen.

Genom marknadsundersökningen och den analys vi gjort kring målgruppen kunde vi se en förflyttning i perspektiv från det första jobbet till den långa karriären. Drivkraften att få ett jobb har ersatts av att ha en framtidssäker utbildning som kan leda till en god karriär. Sett till MDHs verksamhet och utbud såg vi en möjlighet att göra en förflyttning från specifik utbildning som är intressant till en utbildning som ger livskvalitet. Ett begrepp som är bredare och mer framtidsfokuserat. Det vi sett i slutsatserna från marknadsundersökningen likväl som i rådande trender i samhället passade bra ihop med våra tankar om den potentiella förflyttningen.

Varumärkespositionen grundas på att MDH är en optimal leverantör av utbildning eftersom de har utbildningar som ger livskvalitet och valmöjligheter. Både när du går utbildningen och när du är klar, när ditt framtida jag börjar. MDH är också en optimal utbildare för att de är framtidssäkra, de är väl förankrade i samhället och näringslivet genom samverkan och samproduktion. De är i ständig dialog och medvetna om vad som efterfrågas. Samtidigt som de har kvalitativ forskning som visar vägen.

Resultat

Den förflyttning som skulle göras gick från positionen ”Utbildning som leder till jobb” till den nya varumärkespositionen ”På MDH skapar du framtid”. Tillsammans med den nya positionen tog vi fram grunden till en re-positioneringsstrategi för att kunna ta den nya positionen. Den nya varumärkespositionen presenterades internt på MDH och är idag en utgångspunkt för all kommunikation från högskolan.

Det var också utgångspunkten för kommunikationsplattform och koncept för studentrekryteringskampanjen.

 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.