B:26 – Framtidens kontor?

Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

Bakgrund

Kungsleden äger en byggnad i Mimerkvarteren i Västerås, “Byggnad 26”. Den hade stått tom en tid och behövde saneras och renoveras för att kunna användas för nya ändamål. På uppdrag av Kungsleden arbetade vi fram ett koncept för byggnaden.

Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet. Vi ser definitionen av varumärket som parametrar i ett styrdokument, ett filter för små och stora beslut när fastigheten ska utvecklas och driftas, samt för kommunikativa insatser etc.

Research

För att få en förankring i verkliga förhållanden och ett underlag för vilken riktning konceptet skulle ta, genomfördes en researchfas. En omvärldsanalys i form av en mikro- och makroanalys som inkluderade en enkätundersökning och djupintervjuer med Kungsledens hyresgäster, forskningsrapporter och pressartiklar, samt ett antal workshops.

Här nöjer vi oss med att säga att omvärldsanalysen pekade i en riktning, en riktning mot samarbete. Samarbete mellan individer och mellan företag, för att skapa bättre förutsättningar för innovation, nya idéer och affärer. Förutsättningar för att tänka bättre tillsammans, där arbetsplatsen/kontoret har en central funktion även framledes, men kanske på ett nytt sätt.

Insikter

Vår research resulterade i att antal nyckelinsikter och definitioner av framgångsfaktorer som hade bäring på hur konceptet för Byggnad 26 skulle utformas.

Kort konceptbeskrivning

Byggnaden/konceptet fick namnet B:26. Det är en kreativ byggnad/plats, som möter behoven hos en generation av individer, entreprenörer och företagare med en mer flexibel uppfattning om arbetsplats och arbetstimmar. Ett kontor som bygger på idén att sammanföra olika företag och personer under ett tak, med ett gemensamt intresse av kreativitet, idégenerering, utveckling och skapande av affärer.

”Ett landmärke, en mötesplats, ett event, en arbetsplats…”

Det är en destination för partners och kunder att träffas, samarbeta, dela idéer och mötas i en avslappnad, informell och produktiv miljö.

En plats där ett företagande community kan samlas och nätverka, inte bara en plats där man hyr ett skrivbord. En arbetsplats-möter-klubbhus typ av ställe. Ett företagsnav med ett offentligt rum. En plats där idéer kan röra sig, resa. Ett urbant center där utrymmet tillåter berikande kreativutveckling och framgång. B:26 ändrar uppfattningen om vad ett kontor kan vara, från en container med rutinarbete till en livlig destination för kreativitet.

 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.