Forskning för framtiden

Genom ett tidigare genomfört strategi/varumärkesuppdrag av Navii hos MDH inför 2017 års studentrekryteringskampanj har det framkommit att kopplingen mellan grundutbildning och forskning påverkar viljan hos studenter att söka till ett visst lärosäte. En starkare koppling mellan grundutbildning och forskning bidrar till status och att antagningspoängen ökar, vilket leder till att studenter med högre betyg söker sig till grundutbildningarna, vilket ökar sannolikheten att de klarar av att genomföra och tillgodogöra hela sin utbildning.
Tidigare har MDH inte kommunicerat sin forskning i den utsträckning som är nödvändig för att skapa den så viktiga kopplingen mellan forskning och utbildning. 
Uppdraget vi fick var att tillsammans med högskolan producera en kampanj för forskningen på MDH.

Målgrupp för uppdraget

Allmänheten - Undersökningar visar att personer runt en potentiell student, vänner som studerar, föräldrar och släkt är en stor påverkansgrupp i valet av högre utbildning och var man ska genomföra utbildningen. Sammantaget har denna grupp tillsammans lika stort inflytande som MDHs marknadsföring kring studentrekrytering. Målgruppen hade inte någon större kunskap om att MDH bedriver forskning eller hur framstående de är.

Genomförande

Tillsammans med högskolan valdes det ut tre forskningsinriktningar. Via dessa inriktningar kunde vi visa på den bredd och skicklighet MDH:s forskare besitter. Redan i tidigt skede insåg vi att rörligt var vägen framåt. Inte minst för att kunna berätta om forskningen, vad den innebär och vad man kan vänta sig för resultat ifrån den. Det vi såg som nödvändigt var att låta forskarna vara sig själva, visa deras personlighet så gott det går då det kan vara en viss utmaning att agera naturligt framför kameror. Vi uteslöt inte print och utomhus utan såg dem som en nödvändig del av mediemixen för att nå alla åldersgrupper och sociodemokratiska skikt.

Med varje inriktning ville vi framhäva att forskarna på högskolan var bland de främsta i världen och att de tillsammans med företag och industrier arbetar tillsammans för en bättre värld. Man skulle genom rubriker och texter förstå att denna forskning gör skillnad i samhället och den bedrivs på MDH. MDH är alltså inte bara ett bra lärosäte att studera på, det är även ett framstående lärosäte som bidrar till samhällsutveckling.

Grafisk form

Maneret vi tog fram till de grafiska enheterna bygger på att visa fram forskaren i “sin” miljö, alltså den miljö som de brinner för och jobbar för att förbättra. Med detta ville vi skapa en direkt koppling till hur deras arbete påverkar samhällsutvecklingen och att de, som forskare, tar en position i förbättringen av detta. Det är tack vare deras arbete som lösningar på vissa problem kan implementeras i verkligheten. Vi ville även visa att forskaryrket inte är ouppnåeligt. Forskare är vanliga personer som har ett stort engagemang, nyfikenhet och intresse.

De grafiska kampanjenheterna var annonsmaterial som väcker intresse. Dessa gick utomhus och digitalt.

Rörligt material

Då det är svårt för allmänheten att greppa en forskares inriktning utan en lång förklaring valde vi att använda oss utav rörligt material i två nivåer. På så sätt kunde vi informera om deras inriktning på ett sätt som är lättare att förstå. Tittaren fick även chans att lära känna forskaren och få en inblick i hur deras engagemang för ett bättre samhälle driver dem att forska vidare.Nivå 1: På denna nivå producerade vi filmer på 1,5 minuter. Dessa visades främst på Youtube och i sociala medier. Vad filmerna kommunicerade var en övergripande förklaring till varför forskaren forskar inom detta område. Hur ser det egentligen ut i verkligheten och hur kan deras forskning förbättra verkligheten idag.Nivå 2: På denna nivå producerade vi filmer på 5 minuter. Dessa visades främst på Youtube och i sociala medier. Vad dessa filmer kommunicerade var en mer detaljerad förklaring på forskarens inriktning och den tillhörande verkligheten. Vad finns det för problem som forskningen kan lösa och hur påverkar detta samhället på ett positivt sätt? Filmerna tar även upp utmaningarna som forskarna stöter på inom sin inriktning och hur de löser det på bästa sätt.

 
 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Lära för livet

  Filmproduktion för Mälardalens Högskola

 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.