En helt annan pilsner på Pitcher’s

Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

Målsättningen med kampanjen

Första kampanjdelarna rullades ut redan innan sommaren 2018 inför lanseringen i december. Kampanjen fortlöper tillsvidare. 

På kort sikt:

Etablera konceptet Pitcher's som ett home away from home. Detta genom att använda digitala kanaler
 som vi kan styra för att maximera synbarhet och mätbarhet. Innehållet förklarar även erbjudandet kring World of Activities och skapar trovärdighet, exempelvis genom influencerssamarbeten.


På lång sikt:


Vidare öka varumärkeskännedomen och den lokala förankringen. Detta genom lokalanpassad marknadsföring med målet att få folk att besöka Pitchers och cementera kundupplevelsen. 

Generellt:

Få exponering i digitala relevanta kanaler, där stora delar av målgruppen återfinns.

Genomförande

Utifrån en marknadsundersökning genomförd av Pitcher's själva tog vi fram budskap som differentierade och hade potential att generera intresse.

Enkelt sammanfattat visade undersökningen att de viktigaste punkterna hos en restaurang är:

 • God mat
 • Bra råvaror
 • Bra service

Detta stämmer väl överens med Pitcher’s varumärkesposition, ”Food, Drinks & Friends”. En utgångspunkt för att visa att de lägger mer omsorg i matlagningen. Att de serverar mat med kärlek. När andra pratar om att man har bra service, ser man Pitcher’s personal även som friends. Man möter sina vänner på Pitcher’s, men även Pitcher’s ska kännas som en del av kompisgänget. 

Rörlig annonsering

Kampanjkonceptets huvudsakliga röda tråd har porträtterats genom animerade sms-konversationer. Samtal mellan människor som sker i situationer man lätt känner igen sig i. De är lätta att relatera till för målgruppen – vilket här är en förutsättning för att kunna skapa uppmärksamhet. Alltid på ett avväpnande, humoristiskt, varmt och nära sätt, som visar på gemenskap. 

Kampanjen går primärt i sociala medier. Dels för att målgruppen finns där, men dels även för att vi har full kontroll över kommunikationen. Vi kan hela tiden kontrollera och uppdatera hur vi vill att kampanjen ska synas.

Konceptet har tillåtit oss att på ett enkelt och rättframt sätt kommunicera Pitcher’s erbjudande, med olika teman och innehåll. Grunden har hela tiden varit densamma, högaktuellt ibland, generellt ibland, men hela tiden med en antydan om situationer målgruppen känner igen sig i. Konceptet ger också frihet. Vi kan bli specifika och kommunicera exempelvis enbart Skärholmen, eller välja budskap som kommunicerar Pitcher’s generellt.

Influencers

För att ytterligare bygga trovärdighet kommer kampanjen gå in i nästa fas, där vi genom samarbeten med influencers, tar fram engagerande och originellt innehål. Rekommendationer värderas högt och en social medie-profil som pratar om en produkt på ett relevant och naturligt sätt, ger ofta en bra effekt hos influencerns egna fans men också hos målgruppen i stort.  

 • Lära för livet

  Filmproduktion för Mälardalens Högskola

 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.