Brutalist? Javisst!

Begreppet brutalist har florerat inom webbdesign-kretsar ett par år. Vad menas med webb-brutalism? En barnslig motreaktion till fin-polerade designsystem eller finns det en anledning till galenskapen?

Vadå brutalist?

Till att början med behöver vi prata lite mer om vad brutalism egentligen betyder och innebär. Ordet brutalism kommer inte från det engelska brutal utan från den franska termen béton brut, vilket betyder rå betong. Man använder gärna begreppet brutalism för att beskriva ett antal arkitekter som var verksamma på 50-, 60- och 70-talet. Bland de mest framträdande var Alison och Peter Smithson, Le Corbusier, Mies van der Rohe och Oscar Niemeyer.

Brutalismens arkitektur är bara början. Vi kommer komma till webdesignen. Stay with me.

Europa hade just kommit ur det mest destruktiva kriget i historien, där många av Europas bostadshus och kommersiella byggnader raserats. Här behövdes en arkitektonisk approach som kunde utformas och exekveras snabbt och effektivt. Brutalist-byggnader kunde också med fördel byggas på höjden för att minimera kostnader och maximera kapacitet.

Brutalismen lämnade beaux-arts, modernismens uptightness och art deco-stilar bakom sig. Värt att nämna är att detta var en period då energislöseri ännu inte börjat ifrågasättas. Den energikrävande tillverkningen av betong var fortfarande kostnadseffektiv med tanke på överflödet av billig kol och introduktionen av kärnkraft i mitten av 1950-talet.

 

Vad kännetecknar brutalism?

Repetitiva mönster
Brutalistiska byggnader har ofta repeterande former eller mönster, som används modul- eller grid-baserat. Gärna raka och rektangulära former också krökta linjer och mer komplexa mönster.

(Preston Bus Station, Ove Arup and Partners, 1968-69)

 

Materialens ärlighet
En annan egenskap hos brutalistiska byggnader är att de tenderar att föra byggmaterialen till ytan, snarare än att försöka dölja eller försköna dem.

(Chapel, College House, Christchurch, New Zealand)

 


Socialism
Brutalistiska byggnader blir ofta förknippade med någon form av socialistisk eller kommunistisk vision. Bostadsstrukturer som Le Corbusiers Unités förkroppsligar en socialistisk jämlikhet inte bara genom själva bostäderna utan även de områden som omger bostadsstrukturen.

(Unité d’Habitation, Le Corbusier)

 

Funktionens integritet
Brutalistiska byggnader prioriterar tydliga kärnfunktioner. Frånvaron av godtycklig dekoration – något som brutalismen ärvt från Bauhausskolan – gör det möjligt att fokusera på byggnadens verkliga syfte.

(Palácio do Planalto, Oscar Neimeyer)

 

Vad har detta med webbdesign att göra?

Många av de webbsidor som listas av till exempel brutalistwebsites.com hörsammar inte fullt ut brutalismens egentliga filosofi och kanske kan beskrivas som mer postmoderna eller minimalistiska.

Det finns däremot ett flertal exempel som strävar efter en slags ärlighet. Webbsidor som i huvudsak är ett medel för kommunikation med text och bild, samt avsaknad av dekoration. Ett smart användande av svart, vit och "hyperlink"-blått, vilket får anses vara en återgång till de tidiga dagarna på webben och kan då ses som webens "råa" material.

(typical-organization.com)

 
(bloomberg.com)

 

 


(pitchfestival.com.au)

 (embassyofinternet.org)

 

Det existerar tydliga missuppfattningar kring vad brutalism är. Att brutalismen är avsiktligt ”ful” eller åtminstone likgiltig för sitt yttre utseende. Att brutalismen antingen handlar om betonggrå eller om en slumpmässig icke estetisk användning av färg. Att brutalism är ologisk och agerar icke funktionell för betraktaren. Detta är långt ifrån sanningen. Den sanna brutalismen sätter åskådaren, funktionen, estetiken och effektiviteten i första rummet.

 

Vad tjänar jag på genom en brutalist approach?

I takt med att kommersiella webbplatser och sociala medie-plattformar homogeniseras har en motreaktion till detta, oundvikligen, växt fram. Anledningen till homogeniseringen är att det finns en god tanke i att ge människor ett enkelt, liktydigt gränssnitt som förbättrar användbarheten. Men desto fler som ansluter till dessa gränssnitt desto svårare blir det för aktörer att bryta mönstret och skapa något nytt.

I myllret av out-of-the-box-lösningar, stora hero-bilder, sans serifer och call-to-actions finns något att vinna för dem som vågar se förbi glättade stockbilder och UI-kits. Vi befinner oss i ett klimat där misstankar kring företagens egentliga intressen och datainsamling av mediejättar som Google och Facebook är påtaglig. Många användargrupper, speciellt de yngre, känner en viss skepsis inför det överdrivet perfekta och glossiga, där en rå och ärlig design upplevs som mer transparent. En brutalist-approach tvingar även förvaltarna av sidan att fokusera mer på innehåll, vilket i sin tur ger besökaren det besökaren är ute efter.

Jag anser att en brutalistisk approach till webb-design kan vara vettigt i många lägen, men jag vill addera en förhöjd form av funktionalitet. Funktionalitet som tar hänsyn till den stora utbudet mobila enheter och skärmar som existerar idag. Den anpassningsbara platsen där designen ska bo och upplevas. 

Låt oss kalla det för brutal funktionalitet. Mer om det kommer i ett senare inlägg.

 

5 saker att tänka på om du vill designa brutalistiskt:

 1. Användaren kommer först.
  Ofta tolkar vi brutalismen i estetiska termer, men se till att inte glömma bort etiken.
 2. Människor gillar vackra saker.
  Att utforma något som uppfyller en funktion, men inte adderar glädje i upplevelsen, kommer att driva bort många användare.
 3. Enkelhet är ofta lika med effektivitet.
  Brutalistiska principer om enkelhet och funktionalitet gäller i högsta grad för webbdesign och utveckling. En webbplats som är består av långa sidor med ankarlänkar är billigare att bygga och lättare att underhålla än en sida med massor av undersidor.
 4. Sträva efter att skapa design med integritet.
  Styrkan i den brutalistiska rörelsen är dess produktion av genomtänkta, holistiska strukturer som utformas för att möta specifika kärnbehov.
 5. Underhåll och innehåll.
  Det räcker inte att bara designa något, vi måste investera i att skapa innehåll som förvaltas genom designen. Så den förblir funktionell, aktuell och passar alla intressenter.