Att designa för samhällskritiska verksamheter

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet. SSBFs verksamhet innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället samt tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus. Den nya hemsidan levererar ett tydligt fokus gentemot det samhällsuppdrag och myndighetsåtagande som ålagts kunden och gentemot de kommande direktiven för tillgänglighet för offentliga verksamheter.

I projektet har vi stått för koncept, contentstrategi, grafisk design och kvalitetskontroll av innehåll medan vår partner Headlight har stått för projektledning och utveckling. Kund har med hjälp av en ytterligare partner stått för innehållsproduktionen. Vår leverans har varit dokumentation som underlag för innehållsproduktion, innehållsplanering och utveckling, samt grafisk design. Projektet i sin helhet är i storleksordningen 2700 timmar.

För att skapa en sammanhållen visuell identitet tog vi fram riktlinjer för kundens digitala närvaro. Riktlinjerna och designspecifikationer samlades i en manual där vi visar exempel på webbmallar, färger och typsnitt för webb samt bildmanér.

I projektet har en stor utmaning varit att hitta ett fokus för kommunikationen och begränsa uppdraget. Det har även varit en utmaning att fastställa vilken eller vilka delar av uppdraget och verksamhetsmålen som hemsidan kan och bör leverera emot och med djup förståelse för målgrupperna forma informationen så att den är av värde för mottagaren. För att säkerställa kvalitén i innehållet har vi levererat en tydlig strategi för löpande innehållsproduktion som klargör hur kund bör jobba redaktionellt gentemot de identifierade målgrupperna.

"En viktig insikt har varit att det vi vill berätta inte nödvändigtvis är det som mottagaren vill höra."

Vi har jobbat utifrån användarscenarion för att säkerställa att vi levererar relevant information till rätt mottagare och för att ge olika användare tydliga ingångar till sin information. Att en avsändares behov inte är samma som mottagarens och att vi måste närma oss besökarna utifrån vad vi vet om deras beteenden och egenskaper, inte utifrån de egenskaper och beteenden som vi önskar att de hade.

SSBF omfattas, som andra upphandlande myndigheter, av det EU-direktiv som blir lag 2018 gällande tillgänglighet på webbplatser i enlighet med standarden WCAG 2.0. För att säkerställa att vi lever upp till de hårda kraven i denna standard har samtliga berörda roller i projektet; utvecklare, designers och redaktörer tidigt och löpande hållits uppdaterade om vilka förutsättningar och begränsningar som standarden medför. I samband med slutleverans har en tillgänglighetsrevision överlämnats.

 • CaseDesign, Print
  Grafisk profil för smartare livsmedel
 • CaseDesign, Print
  Förpacknings-design och grafisk profil för Foodbox
 • Steplock steppar upp – med ny grafisk profil
 • Framåt Västerås

  Västerås Ishockeyklubb slipar inte bara skridskor inför nästkommande säsong, de slipar även till deras grafiska yttre.

  Läs mer
 • Foreign branding – flirt eller appropriering?

  Foreign branding är en marknadsföringsstrategi. Tanken är att det är mer gynnsamt för varumärket att låta målgruppen tro produkten eller tjänsten har ett annat ursprungsland än det verkliga. Ett slags marknads-appropriering om man så vill.

  Läs mer
 • En helt annan pilsner på Pitcher's

  Pitcher’s öppnade i december ett helt nytt koncept – nöjeslokalen World of Activities med tillhörande restaurang och pub. Vårt uppdrag har varit att öka kännedomen kring Pitchers och lansera det helt nya konceptet.

  Läs mer
 • CaseDesign, Print
  Nytt case – avnjutes kylskåpskallt

  I samband med att Carlsberg tog fram en ny visuell identitet arbetade vi om layouten för deras personaltidning. Tidningen, som precis bytt namn till Carlsbergare, skickas ut till alla anställda vid Carlsberg Sverige.

  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Forskningen får ta för sig i ny kampanj för Mälardalens högskola.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Why abs, when you can have kebabs?

  Visuell identitet och förpackningsdesign till Västerås Kebab.

 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.