Airbnb skapar egna typsnittet Cereal

Vi tycker oss kunna skönja en trend hos de stora app- och tjänstejättarna att utveckla egna typsnitt. I fotspåren av Netflix väljer även Airbnb att ditcha Gotham i förmån för ett egenutvecklat typsnitt – Cereal. Självklart ringer även Airbnb till Dalton Maag för hjälp.

Den UK-baserade studion jobbar med bland andra: USA Today, BBC, AT&T och Pitney Bowes. I dagsläget har typsnittet stöd för två språk, men det kommer utökas till 25 språk under två år. Cereal är ett skalbart typsnitt som lämpar sig väl i alla vikter, från digitala applikationer till stora billboards.

Varför skapa ett eget typsnitt, vem kommer ens att lägga märke till det? Precis som i fallet med Netflix torde licenskostnaderna för Gotham vara väldigt höga och kostnaderna för att skapa ett eget typsnitt borde räknas hem ganska fort. Vi förutspår att fler av jättarna kommer gå samma väg, dels för att spara pengar, sen är det faktiskt väldigt härligt med typografi.  

Läs mer på Airbnb

Image courtesy of Airbnb

Image courtesy of Airbnb

Image courtesy of Airbnb