Why abs, when you can have kebabs?

Uppdragsbeskrivning

Den visuella identiteten levererade inte i linje med företagets ambitioner och produktens kvalitet. Vi behövde definiera varumärket och med det som grund skapa en tydligare och mer distinkt förpackningsdesign för att särskilja sig i frysdisken. Allt detta skulle genomföras utan att tappa försäljning.

Uppdraget - genomförande

Initialt genomfördes en workshop med kunden, där vi analyserade varumärkets egenskaper, vad som särskiljer det och vad som motiverar konsumenten. Utifrån denna analys definierades varumärket och en varumärkesessens formulerades. Med denna som grund skapades en kommunikationsplattform att utgå ifrån vid extern kommunikation mot marknaden, samt även en uppdaterad design för förpackningarna.

Det övergripande uppdraget genomfördes i följande steg:

 1. Informationsinhämtning/analys.
 2. Utveckling av varumärkesessens
 3. Formulering av kommunikationsplattform
 4. Visuell identitet
 5. Förpackningsdesign

Resultatet

Varumärkets grund är att Västerås Kebab skapar en enkel och naturlig bas i måltiden, som gör vardagen okomplicerad. Utifrån detta skapades kommunikationskonceptet som bygger på att Västerås Kebab gör att konsumenten kan få riktig kebab - när som helst. Med andra ord - Smakfull vardagsmat!

Västerås Kebab är nu den bäst säljande produkten i sin kategori i livsmedelshandelns frysdiskar. Efter introduktionen av den nya designen har försäljningen ökat markant.

 • CaseDesign
  Dabbling in the crafts
 • En påtagligt parant madame

  Ett rykande färskt restaurang-koncept tillsammans med Let Me Be Frank

 • Skräddarsydd design

  Grafisk design och produktion för Mälarvillan.

 • CaseStrategi
  Ett uppdrag med spänning

  Varumärkesarbete för Mälarenergi Elhandel.

  Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

  Läs mer
 • CaseStrategi
  Från jobb till framtid

  Mälardalens högskolas nya varumärkesposition.

  Den förflyttning som skulle göras gick från positionen ”Utbildning som leder till jobb” till den nya varumärkespositionen ”På MDH skapar du framtid”

  Läs mer
 • Logistik i kubik

  Publik webbplats för m4gruppen

  Navii har designat, formgett och producerat en webb med tydligt fokus och tydliga mottagare.

  Läs mer
 • Jag ska bli högskolestudent

  Nationell studentrekryteringskampanj för Mälardalens högskola.

 • Ambassadörer för entreprenörer

  Ny identitet till företagsinkubatorn Create.

 • Mer än bara müsli!

  Förpackningsdesign, namngivning och branding för en nyttigare müsli.

 • B:26 – Framtidens kontor?

  Koncept och varumärkesstrategi för Kungsleden.

  Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

  Läs mer
 • Hela kretsloppet

  Visuell identitet och webb åt El-Kretsen.

 • Att designa för samhällskritiska verksamheter

  Informativ webb till Storstockholms brandförsvar.

  Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner i Stockholmsområdet som svarar för 1,2 miljoner människors trygghet.

  Läs mer
 • Jättens nya skrud

  Nationell omprofilering av Sängjättens butiker.

 • Alla hjärtans dag. På riktigt.

  Att göra en god gärning då och då stärker ditt varumärke.