Jättens nya skrud

Sängjätten är ett väletablerat varumärke över hela Sverige. Under 2016 blev de uppköpta av holländska Beter Bed Holding NV där de i samma veva uppdaterade den grafiska profilen med ny logotyp och nya varumärken. Den grafiska profilen togs fram av en holländsk byrå som även stod för övergripande idéarbete kring fotografier, produktion av reklamfilmer och liknande.

Med utgångspunkt i det material som togs fram fick vi i uppdrag att genomföra appliceringen av den nya profilen över hela Sverige. Uppdraget inkluderade även tryckbeställningar och annonsinlämningar. Uppdraget påbörjades i oktober 2016 och pågick till och med juni 2017. Den grafiska produktionen innefattade dels produktion av tryckoriginal för öppettider, fönsterfolieringar och logotyper, men också produktion av instruktioner för placeringar och montering. Instruktionerna vi tog fram för skyltproduktion och foliering användes som utgångspunkt och anpassades senare av skyltleverantören för att fungera för respektive butikslokal.

I samband med att Beter Bed tog över verksamheten i Sverige byttes sortimentet ut för att stämma överens med sortiment i övriga Europa. Vårt uppdrag blev här att, tillsammans med en 3D-modellerare, visualisera den nya butiksinredningen och ta fram ett skyltprogram som på ett tydligt sätt särskiljde de olika varumärkena i butiken. Alla varumärken hade sin egen grafiska profil att ta hänsyn till färger och logotyp.

Sängjätten annonserade veckovis under vintern 2016-2017 i ett flertal dagstidningar över hela Sverige. Vi producerade annonserna löpande, ofta med kort varsel då erbjudanden gärna fastslogs av kund så nära inpå annonskampanjen som möjligt.