B:26 – Framtidens kontor?

Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet.

Bakgrund

Kungsleden äger en byggnad i Mimerkvarteren i Västerås, “Byggnad 26”. Den hade stått tom en tid och behövde saneras och renoveras för att kunna användas för nya ändamål. På uppdrag av Kungsleden arbetade vi fram ett koncept för byggnaden.

Som en grundläggande utgångspunkt har vi betraktat Byggnad 26 som ett potentiellt varumärke, ett platsvarumärke som vi också definierat i arbetet. Vi ser definitionen av varumärket som parametrar i ett styrdokument, ett filter för små och stora beslut när fastigheten ska utvecklas och driftas, samt för kommunikativa insatser etc.

Research

För att få en förankring i verkliga förhållanden och ett underlag för vilken riktning konceptet skulle ta, genomfördes en researchfas. En omvärldsanalys i form av en mikro- och makroanalys som inkluderade en enkätundersökning och djupintervjuer med Kungsledens hyresgäster, forskningsrapporter och pressartiklar, samt ett antal workshops.

Här nöjer vi oss med att säga att omvärldsanalysen pekade i en riktning, en riktning mot samarbete. Samarbete mellan individer och mellan företag, för att skapa bättre förutsättningar för innovation, nya idéer och affärer. Förutsättningar för att tänka bättre tillsammans, där arbetsplatsen/kontoret har en central funktion även framledes, men kanske på ett nytt sätt.

Insikter

Vår research resulterade i att antal nyckelinsikter och definitioner av framgångsfaktorer som hade bäring på hur konceptet för Byggnad 26 skulle utformas.

Kort konceptbeskrivning

Byggnaden/konceptet fick namnet B:26. Det är en kreativ byggnad/plats, som möter behoven hos en generation av individer, entreprenörer och företagare med en mer flexibel uppfattning om arbetsplats och arbetstimmar. Ett kontor som bygger på idén att sammanföra olika företag och personer under ett tak, med ett gemensamt intresse av kreativitet, idégenerering, utveckling och skapande av affärer.

”Ett landmärke, en mötesplats, ett event, en arbetsplats…”

Det är en destination för partners och kunder att träffas, samarbeta, dela idéer och mötas i en avslappnad, informell och produktiv miljö.

En plats där ett företagande community kan samlas och nätverka, inte bara en plats där man hyr ett skrivbord. En arbetsplats-möter-klubbhus typ av ställe. Ett företagsnav med ett offentligt rum. En plats där idéer kan röra sig, resa. Ett urbant center där utrymmet tillåter berikande kreativutveckling och framgång. B:26 ändrar uppfattningen om vad ett kontor kan vara, från en container med rutinarbete till en livlig destination för kreativitet.