Ett uppdrag med spänning

Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel Utveckling av kommunikationsplattform

Bakgrund

Mälarenergi Elhandel hade behov av en justering av varumärket specifikt för Elhandel (en del av Mälarenergi), med krav på harmonisering, och hänsyn till, det övergripande varumärket för Mälarenergi.

Uppdraget

Formulering och anpassning av varumärkesessens för Mälarenergi Elhandel
Utveckling av kommunikationsplattform

Genomförande

Vi genomförde en serie workshops och intervjuer för att klarlägga de parametrar som hade bäring på varumärket. Därefter analyserades resultatet och en varumärkesessens formulerades för att användas vid verksamhetsstyrning och kommunikativa insatser. Med detta som grund utvecklade vi en kommunikationsplattform och strategi för konkret implementation i varumärkets alla kontaktytor.

Arbetet är fortfarande under implementation och kan därför inte helt offentliggöras här.